Správy z priemyslu

Prečo by sa mali testovacie prístroje pravidelne kalibrovať?

2022-12-19

1.Dôvody pre meracie a testovacie prístroje a zariadenia.

Podnikové meracie prístroje patria do triedy prístrojov, ktorá je testom kvality produktu. Pri každodennej prevádzke podnikových nástrojov sú všetky ovládané manuálne. Po určitej dobe používania bude prístroj ovplyvňovaný okolitými faktormi ako je prach, vzduch, pohyb, vlhkosť atď., a budú sa vyskytovať väčšie či menšie chyby, preto je potrebné nastaviť obdobie Presná kalibrácia prístroja zabezpečí, aby prístroj a vybavenie počas používania spĺňali štandard.

2. Vplyv prístrojového vybavenia a zariadení na metrologické skúšanie.

Podľa správy o prístroji môže zabezpečiť zlepšenie kvality produktov podniku a zároveň znížiť stratu podniku spôsobenú problémom kvality produktov, aby podnik mohol dosiahnuť účel úspory energie a zníženie spotreby. Kalibrácia prístroja je zmysluplnejšia a je zodpovedná aj za produkt. , zabezpečenie kvality, dohľad nad kvalitou a kalibrácia prístroja súvisia s rozvojom podniku a podľa správy o prístroji možno zaručiť záruku a zlepšenie kvality produktov podniku.